hľadať


repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment // ObchodnyRegister.com

1 2 3 »

.A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r.o.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Sídlo:
049 16 Jelšava , Teplická 256 map_btn
telefónne čislo:
(058) 4482482, (058) 4882011
Mobil:
(058) 4882012

EKOM PLUS, s.r.o.

EKOPARK, s.r.o.

HBH, a.s.

Investičná výstavba a správa ciest Košice

Juraj Kindernay UNIKOM

Komunálne služby

Komunálny servis, s.r.o.

MEPOS, s.r.o.

Sídlo:
984 01 Lučenec , Fižakovská cesta map_btn
telefónne čislo:
(047) 4321651, (047) 4323035

Mestský podnik služieb Poltár

Národná diažničná spoločnosť, a.s.

Sídlo:
911 01 Trenčín , Na Vinohrady 1022 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6526402, (032) 6526341
Mobil:
(032) 6581885

Podnik technických služieb mesta, s.r.o.

PRAGOKOM spol. s r.o.

Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s.

Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s.

Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s.

Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s.

SAROUTE, s.r.o.

Sídlo:
017 01 Považská Bystrica , Mládežnícka 326 map_btn
telefónne čislo:
(042) 4379501, (043) 4379509
Fax:
(043) 4379506, (043) 4379506

Slovenská správa ciest

1 2 3 »