Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


roztoky pre kontaktné šošovky // ObchodnyRegister.com

VOGUS, s.r.o.

Sídlo:
949 01 Nitra , Štefánikova 5 map_btn
telefónne čislo:
(037) 6559061
Mobil:
0905 461 206
Fax:
(037) 6559062