Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


saunové pece // ObchodnyRegister.com

FI - SA SAUNY

Sídlo:
900 89 Častá , Štefanovská 725 map_btn
Poštová adresa:
900 01 Modra , Družstevná 24 map_btn
telefónne čislo:
033 / 649 51 88
Mobil:
0905 475 358

Sauna Bau s.r.o.

Sídlo:
900 01 Častá , Štefanovská 725 map_btn
telefónne čislo:
00421 33 649 51 88
Mobil:
00421 903 725 519