Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


sewage work. // ObchodnyRegister.com

AD Consult, a.s.

AQUASECO s.r.o.

Sídlo:
900 28 Ivanka pri Dunaji , Moyzesova 61 map_btn
telefónne čislo:
(02) 45944465
Fax:
(02) 45943883, (02) 45943883

BIESTERFELD SILCOM SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo:
821 09 Bratislava - Ružinov , Plynárenská 1 map_btn
telefónne čislo:
(02) 53634047, (02) 53634048
Mobil:
(00420) 241490231
Fax:
(02) 53419008, (02) 53419008

EKO - M Slovakia, spol. s r.o.

ČOVSPOL, a.s.

Sídlo:
821 04 Bratislava 2 , Pestovatežská 8 map_btn
telefónne čislo:
(02) 43421769
Fax:
(02) 43632302, (02) 43632302

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Sídlo:
930 05 Gabčíkovo , Medveďovská cesta 1559/40 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5594695, (031) 5594516

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo:
955 55 Topožčany , Tovarnícka 2208 map_btn
telefónne čislo:
(038) 5367111, (038) 5326250