hľadať


social work services. // ObchodnyRegister.com

ADRA

Sídlo:
974 05 Banská Bystrica , Rakytovská 12 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4102615
Fax:
(048) 4163150 , (048) 4163150

Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice

Sídlo:
041 90 Košice , Skladná 2 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6222848
Fax:
(055) 6252361, (055) 6252361

Centrum sociálnych služieb

Sídlo:
911 01 Trenčín , Liptovská 10/3134 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6586400, (032) 6586402
Mobil:
(032) 6586403, (032) 6586404
Fax:
(032) 6586401, (032) 6586401

Domov Penzión pre dôchodcov Trenčín, m.r.o.

Sídlo:
911 08 Trenčín , Lavičkova 10 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6527348, (032) 6527349

Komunita Krážovnej Pokoja

Sídlo:
951 31 Močenok , Svätého Gorazda 553/28 map_btn
telefónne čislo:
(037) 7781227, (037) 7781218

NÁŠ DOM

Sídlo:
089 01 Svidník , Dezidera Millyho 448/1 map_btn

Seniorville Jablonové

Slovenská humanitná rada

Sídlo:
821 08 Bratislava , Páričkova 18 map_btn
telefónne čislo:
(02) 50200517
Fax:
(02) 50200522, (02) 50200522

Združenie pacientov Viktoria

Sídlo:
851 01 Bratislava , Ševčenkova 21 map_btn
telefónne čislo:
(02) 63829453