Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


spracovanie mäsa // ObchodnyRegister.com

Ing. Stanislav Marcinek

Ján Varga - MÄSO ESO

Sídlo:
091 01 Stropkov , Konštantínova 1941 map_btn
Sídlo:
091 01 Stropkov , Hrnčiarska 1606/19 map_btn
MÄSOVÝROBA:
091 01 Breznica , 126 map_btn
Mobil:
0907 172 703

MVDr. Hana Konkoľová

Sídlo:
060 01 Kežmarok , Slavkovská cesta 54 map_btn
telefónne čislo:
053 / 442 87 38
Mobil:
0903 644 284

BIT STEK s. r. o.

Imrich Atkári ATI - predajňa mäsa a údenín

Maroš Mäsocentrum spol. s.r.o.

MIROND, spol. s r.o. Kežmarok

Atlanta, spol. s r. o.

Sídlo:
010 01 Žilina , M. Rázusa 753/9 map_btn
telefónne čislo:
041 562 3067

Imrich Jurišta DELIKATES

Sídlo:
841 04 Bratislava , Suchohradská 441/1 map_btn
Mobil:
0903 448 055, 0911 111 105
Fax:
02 654 226 48

K & T mäso spol. s r.o.

Sídlo:
925 82 Tešedíkovo , č. 802 map_btn
telefónne čislo:
031 779 5587
Fax:
031 779 5562