Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


strojárstvo // ObchodnyRegister.com

Jozef Sepeši

TUPET, s.r.o.

Ing. Bohumil Glezgo - REMESLO

Sídlo:
966 01 Hliník nad Hronom , Železničná 74 map_btn
telefónne čislo:
045 / 673 32 30, 045 / 601 66 11
Fax:
045 / 672 32 91

PROTHERM PRODUCTION s.r.o.

Sídlo:
909 01 Skalica , Jurkovičova 45 map_btn
telefónne čislo:
034 / 696 61 01, 034 / 696 62 20, 034 / 696 62 03
Fax:
034 / 696 61 11

Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou

Súkromná stredná odborná škola

EUROPALT, spol. s r.o.

IN VEST s.r.o.

INES, s.r.o.

Ing. Ján Buraľ - BURING

K.M.O. Slovakia s. r. o.

KOVOMONTÁŽE, s.r.o. - stredisko Stupava

MCL s.r.o.

MONTIS BAU s.r.o.

STROJLAB, s.r.o.

UP-steel, s.r.o.

Kadaň s.r.o.

Pavol Darmo