hľadať


tkaninové kompenzátory // ObchodnyRegister.com

Kohaflex, s.r.o.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Majerská cesta 57 map_btn
Poštová adresa:
974 05 Banská Bystrica , Majerská cesta 57, P.O.Box 78 map_btn
telefónne čislo:
(048) 414 8957, (048) 414 8958
Mobil:
0903 545 992
Fax:
(048) 414 6918