Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


tlačiarenské a príbuzné služby // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »

DESIGN PRINT, s.r.o.

Sídlo:
811 04 Bratislava 1 , Železničiarska 13 map_btn
telefónne čislo:
(02) 52499577, (02) 52499575

GERIN DRUCK, s.r.o.

Sídlo:
831 01 Bratislava 37 , Stromová 13 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54653081, (02) 54653082
Mobil:
(02) 54653082
Fax:
(02) 54491400, (02) 54491400

A grafik spol. s.r.o.

Sídlo:
974 03 Banská Bystrica , Zvolenská cesta 14 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4164325, (048) 4164326
Fax:
(048) 4164327, (048) 4164327

A Študio

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Baštová 9 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6222886, (055) 6222919
Mobil:
(055) 6224460

AB-KEPS, s.r.o.

AD PRINT, spol. s.r.o.

Sídlo:
821 07 Bratislava 214 , Hradská 58 map_btn
telefónne čislo:
(02) 45524254

ADUT PLUS, a.s.

Sídlo:
909 01 Skalica , Pri potoku 2 map_btn
telefónne čislo:
(034) 6906044, (034) 6906010
Mobil:
(034) 6906011, (034) 6906014
Fax:
(034) 6645662, (034) 6645662

ADVERT, s.r.o.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Lesná 2 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4126164

Agama Group, s.r.o.

Sídlo:
925 52 Váhovce , Športová 712 map_btn
telefónne čislo:
(031) 7898911, (031) 7898912
Fax:
(031) 7898926, (031) 7898926

Agentúra 2000, s.r.o.

AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:
911 05 Trenčín , Bratislavská 93 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7444067, (032) 7444075

Agentúra Repro II

Sídlo:
911 00 Trenčín , Štúrovo námestie 5 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7436897
Fax:
(032) 7446918, (032) 7446918

Agentúra Susan

AGROINŠTITÚT NITRA

Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik

AISA Informačné systémy s.r.o.

Alena Ďurčová - SOOP

Alexander Lozovský - BRIZ

Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš , J.Janošku 14 map_btn
telefónne čislo:
(044) 5280284, (044) 5280285
Mobil:
(044) 5280286

Alfa print, s.r.o.

Sídlo:
036 01 Martin , Robotnícka 1D map_btn
telefónne čislo:
(043) 4223344
Fax:
(043) 4001699, (043) 4001699

ALFOPA, spol. s r.o. Košice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »