Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


ubytovňa // ObchodnyRegister.com

HOLLSTAV, s. r. o. - Ubytovňa

Kornélia Buzášová

Ubytovanie Púchov - Rastislav Pavlus

LOM a SLUŽBY s.r.o.

Ubytovňa JAGY

Ubytovňa Jolima

VIDABA s. r. o.

Hotel Nukleón Trnava

Sídlo:
917 01 Trnava , J. Bottu 5944/2 map_btn
telefónne čislo:
+421 33 55 21 095, +421 33 5954 699
Fax:
+421 33 55 21 018

Jozef Kubovič - ubytovňa

Sídlo:
901 01 Malacky , Kozia 48 map_btn
Mobil:
0904 106 884

KOLAN, spol. s r.o.

Ubytovňa Hrabové

Sídlo:
014 01 Bytča , Hrabové 34 map_btn
Sídlo:
014 01 Bytča , Veľká Bytča, Gaštanová 1004/19 map_btn
Mobil:
00421 907 843 103