Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


umelecké spracovanie dreva // ObchodnyRegister.com

DREV - ART

Sídlo:
911 08 Trenčín , Mateja Bela 2494/2 map_btn
telefónne čislo:
00421 32 652 71 27
Mobil:
00421 944 254 524