Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


vnútroštátna kamiónová doprava // ObchodnyRegister.com

ADATRANSPORT s.r.o.

Eduard Weber

Jaroslav Brna - INTERNATIONAL TRANSPORT, BRNA s. r. o.

SCHRAMM trans, s.r.o.

ZDEMAR SLOVAKIA a.s.

Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom , Obrancov mieru 354/32 map_btn
Poštová adresa:
018 41 Dubnica nad Váhom , Obrancov mieru 354/32 map_btn
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom , Obrancov mieru 354/32 map_btn
telefónne čislo:
+420/475 309930, +420/475 309911
Mobil:
0911 450 302

LA-JO TRANS s.r.o.

M.A. LOGISTIK, s.r.o.