Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


výroba betónovej zmesi // ObchodnyRegister.com

AB - STAV, s.r.o.

PROFI BETÓN, s.r.o.

Sídlo:
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica , Československých tankistov 2 map_btn
Poštová adresa:
841 02 Bratislava 42 , Talichova 2 map_btn
telefónne čislo:
02/65456133, 02/65456132
Mobil:
0903 581 838
Fax:
02/65456134

BESTAV, s.r.o.

ONYX s.r.o.

STAVIL PLUS s.r.o.

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Povodská cesta 7 map_btn
telefónne čislo:
031 552 2928
Mobil:
0918 494 847