Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


výroba elektrických rozvádzačov // ObchodnyRegister.com

SLK ELEKTRO s.r.o.

Ondrej Vývlek ELEKTRODAT

3 D - DIANIŠKA, s.r.o.

Stanislav Staríček

Sídlo:
014 01 Bytča , Hviezdoslavova 297 map_btn
Poštová adresa:
014 01 Bytča , Hviezdoslavova 297 map_btn
Sídlo:
014 01 Bytča , Malá Bytča 81 map_btn
výroba:
014 01 Bytča , ul. 1. mája map_btn
telefónne čislo:
041 553 2653
Fax:
041 553 2653