Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


výrobky stavebného stolárstva // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 »

A-P Stav, s. r. o.

ADREV, s.r.o.

Sídlo:
851 02 Bratislava , Ivánska cesta 26 map_btn

ALFAS, s.r.o.

AMARANTE s.r.o.

Sídlo:
991 06 Želovce , Kiarov 170 map_btn
telefónne čislo:
(047) 4514099, (047) 4514100

AMI INOX DESIGN, s.r.o.

Anton Budinský AB - MARKET

Arpád Untermayer ADUKO TRANS

ART WOOD, s.r.o.

Sídlo:
010 01 Žilina , Kmeťova 10 map_btn
telefónne čislo:
(041) 5643452

ATMA, s.r.o.

Sídlo:
059 60 Vysoké Tatry , Tatranská Lomnica 14604 map_btn

B.E.N., s.r.o.

Sídlo:
929 01 Malé Dvorníky , Malé Dvorníky 204 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5515413
Fax:
(031) 5506231, (031) 5506231

BÁNÓ holzplatten, s.r.o.

BATT nábytkové a stavebné stolárstvo, s r.o.

BEKY, a.s.

Sídlo:
069 01 Snina , Podrybnícka 1 map_btn
telefónne čislo:
(057) 7685446, (057) 7682235
Mobil:
(057) 7682621

BEPOS, s.r.o.

Bohumil Jaroš - Stolárstvo

Sídlo:
023 21 Korňa , U Križa 793 map_btn
telefónne čislo:
(041) 4353503

c2i s.r.o.

CHIROMEGA s.r.o.

DANERING, spol. s r.o.

DANERING, spol. s r.o.

DANERING, spol. s r.o.

1 2 3 4 5 6 7 »