Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


zariadenie interiéru // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

Kamil Krupec - výroba nábytku

Sídlo:
036 01 Martin , Areál ZŤS Čsl.armády 3/10681 map_btn
Poštová adresa:
038 41 Košťany nad Turcom , 384 map_btn
Obec:
036 01 Martin , ČSL armády areál ZŤS map_btn
telefónne čislo:
043/4290 500
Mobil:
0903 553 676
Fax:
043/4290 500

RAVEN a.s.

A LA MODE

A-Z PLUS s.r.o. Košice

A.G.M.,s.r.o.

A.T.A.,s.r.o.

Adriatic

Adriatic prírodný kameň,s.r.o.

AG - STAVELMAT, s.r.o., Spišská Nová Ves

Agentúra BOCATIUS

AGHO - Ágh Ondrej

AGRODEAL - AG NÁRADIE, s.r.o.

Alba, s. r. o.

Albert Vass BERT

ALPHASET, spol. s.r.o.

ALSIG spol. s r.o.

Amazón

ANDRE

ANDRE

ANGUS - Modelárstvo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »