Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


zasklievanie balkónov // ObchodnyRegister.com

Tomáš Andrejovský TIM MONT

Roman Sobol - SONIPEX

EKONOMSERVIS, s. r. o.

Jaroslav Slobodník JAROLET

Marián Havran

Tibor Feketík SLOVEKON

Drahoš Ložan - Sklenárstvo

List - Liptovská stavebná s.r.o.

MB Systems s.r.o.