Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


Ivan Vlkovič - ASMIV // ObchodnyRegister.com

Ivan Vlkovič - ASMIV

Sídlo:
900 31 Stupava , Marianská 1632/28 map_btn
Poštová adresa:
900 31 Stupava , Marianská 1632/28 map_btn
Sídlo:
900 31 Stupava , Marianská 1632/28 map_btn
telefónne čislo:
02/659 360 69
Mobil:
0905 438 712