Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


elektrárne // ObchodnyRegister.com

PV Solarsys, s.r.o.

Sídlo:
044 42 Rozhanovce , SNP 6 map_btn
telefónne čislo:
055 3112270
Mobil:
0905 902 764