Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


rozvody // ObchodnyRegister.com

RESmont s.r.o.

Tomáš Uharček

INŠTALCOMP, s.r.o.

Sídlo:
085 01 Bardejov , Duklianska 17 map_btn
Poštová adresa:
085 01 Bardejov , Duklianska 17 map_btn
Sídlo:
085 01 Bardejov , Duklianska 17 map_btn
telefónne čislo:
054/4884098, 054/4884099
Mobil:
0905 912 932; 0905 912 933
Fax:
054/4884100

LightMont s. r. o.

TAMPER EH, s. r. o.

ATMOS - NOVOCOMP - Szilárd Sütö

Sídlo:
940 01 Nové Zámky , Komarňanská cesta 9 map_btn
Poštová adresa:
940 73 Nové Zámky , Nábrežná 2 map_btn
Mobil:
0915 734 022
Fax:
035 6460 187

Warmex s.r.o.

Sídlo:
841 07 Bratislava , Štefana Králika 12 map_btn
telefónne čislo:
02 645 38014
Mobil:
0911 613 666