hľadať


vykonávanie priemyselných stavieb // ObchodnyRegister.com

Bytové družstvo so sídlom v Trnave

I.K.TRADE, s.r.o.

Ing. Peter Adamčík

Ing. Robert Moravčík

PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.