hľadať


očná optika - vyšetrenie zraku // ObchodnyRegister.com

Marta Poórová Optika - Klaudia

Sídlo:
924 01 Galanta , Clementisove Sady (Shopping City) map_btn
Optika Klaudia, OD Galaxia:
924 01 Galanta , Hlavná ulica map_btn
031 780 3300
Galanta - Poliklinika Galanta:
924 01 Galanta , NsP Sv. Lukáša Hodská 373/38 map_btn
031 783 3539
Obec:
927 01 Šaľa - Duslo , Centrum zdravotnej starostlivosti map_btn
031 775 4248
Sládkovičovo - Poliklinika:
925 51 Sládkovičovo , Ulica J. Dalloša 1354 map_btn
031 784 2500
telefónne čislo:
(031) 775 4248