Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


zdravotnícke pomôcky // ObchodnyRegister.com

1 2 »

Lekáreň KAMILKA

Otto Bock Slovakia s.r.o.

Lekáreň Salvus

Eva Rumanová - Rekeňová

BALATRADE s.r.o.

EKONA, spol. s r.o.

Sídlo:
010 01 Žilina , Jánošíkova 264 map_btn
telefónne čislo:
041/76 373 82
Mobil:
0903 581 916

hameln rds a.s.

HARMÓNIA Slovakia s. r. o.

Lekáreň - VAŠE ZDRAVIE s.r.o.

Lekáreň AVICENNA

Lekáreň Dr.Max

Lekáreň Flora, s.r.o.

Lekáreň Homeo Centrum - HOMEO CENTRUM s.r.o.

Lekáreň Kamilka Heľpa, s.r.o.

Lekáreň Pilula - MINELA, s. r. o.

Sídlo:
821 03 Bratislava , Tomášikova 10/H map_btn
telefónne čislo:
02 / 434 276 37, 02 / 433 308 00
Fax:
02 / 434 214 67

Lekáreň Pri Kaštieli - PharmDr. Žela Bialá

Sídlo:
066 01 Humenné , Mierová 33/1 map_btn
Poštová adresa:
066 01 Humenné , Mierová 33/1 map_btn
Sídlo:
066 01 Humenné , Mierová 33/1 map_btn
telefónne čislo:
0577880181

LEKMAGMA, s.r.o.

Sídlo:
851 01 Bratislava , Rusovská cesta 3298/17 map_btn
telefónne čislo:
02/63838675
Mobil:
0903 459 372
Fax:
02/63533552

MAXIS MEDICAL s.r.o.

Sídlo:
811 07 Bratislava , Šalviova 54 map_btn
telefónne čislo:
02 526 30524
Mobil:
0903 408 093

SALVUS PLUS s.r.o. - Lekáreň Juh Košice

SANITAS - Terézia Ferancová

1 2 »