Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


rodinné domy na kľúč // ObchodnyRegister.com

1 2 »

JPT STAVBY s. r. o.

Suprako s.r.o.

Ľuboš Suchý STRECHYSTAV

Anna Augustínová - AA STAVITEĽ

Anton Hrobár AL-STAV

Baumes spol. s r. o.

Daldalero s.r.o.

DOKARO výrobné družstvo

DUDACH, s.r.o.

Dušan Bajcura

emLike a.s.

KM-stavby s.r.o.

Levické stavby, s.r.o.

LUKYSTAV, s. r. o.

Marián Greif - GEMAL - ocenený ako najkvalitnejší stavbár

MARŠO - SK, spol. s r. o.

MH-STAVBÁR s.r.o.

MIRANO, s.r.o.

PJ - STAV, s.r.o.

STAVINTEL s.r.o.

1 2 »